Evaluare si atestare

EVALUARE SI ATESTARE PROFESIONALA

Examinarea si atestarea profesionala organizate de Fundatia Dr. Iuga de Saliste se refera la urmatoarele doua meserii:

 • Parchetar;
 • Linolist (montator pardoseli elastice)

In cazul muncitorilor consacrati, care nu au diploma de specialitate, exista posibilitatea de a dobandi aceasta diploma fara obligatia de a urma cursuri.

DESCRIERE SESIUNE DE EVALUARE SI ATESTARE PROFESIONALA

Costul evaluarii profesionale va fi de 460 euro + TVA pentru un muncitor.

In cazul in care muncitorul nu obtine notele de promovare (minim 5 pentru fiecare din probele teoretica si practica), acesta nu va fi atestat, adica nu va primi diploma.

Neprimirea diplomei nu inseamna restituirea taxei de examinare.

Diploma va fi recunoscuta de oficialitatile romane.

Programul efectiv pe zile si ore in cadrul perioadei 21 mai – 2 iunie 2012 va fi comunicat candidatilor inscrisi pana la data de 20 martie 2012, functie de numarul candidatilor si disponibilitatea acestora.

Ca sesiunea sa se organizeze trebuie ca numarul candidatilor inscrisi sa fie de minimum 10.

Procedura consta in sustinerea unui examen teoretic si a unui examen practic.

Examenul teoretic consta in verificarea cunostintelor muncitorului, dobandite in cursul activitatii sale profesionale, precum si in urma studierii si invatarii materialelor bibliografice care ii vor fi indicate din timp – vezi mai jos.

Examenul teoretic cuprinde:

 • tipurile de support (exemplu: sapa pe baza de ciment, sapa de carbonat de calciu, placi din aglomerat de lemn etc);
 • verificarea conditiilor de mediu si a suportului in vederea montajului – tolerante/cazuri (exemplu: umiditatea maxima admisa pentru diferite tipuri de support);
 • verificarea cunostintelor referitoare la materialele care se folosesc in timpul activitatii lor;
 • tehnicile de executie (cazuri descrise pentru care se cer rezolvari).

Materialele la care se refera examinarea de mai sus sunt, in principiu, urmatoarele:

 • materiale pentru reabilitarea suportului;
 • materiale pentru pregatirea suportului;
 • materiale pentru montarea pardoselilor (adezivi si materiale necesare fixarilor mecanice)

Examenul practic are doua etape:

 • intocmirea unui proiect complet de realizare a unui montaj constand din materiale care sunt indicate in tema de proiectare si a unui model (design) ales de muncitor;
 • executarea practica a modelului ales.

Proiectul va fi pregatit de muncitor pe baza temei primite intr-un interval de minimum doua luni inaintea examinarii.

Pregatirea proiectului se va face de catre muncitor acasa.

Proiectul va cuprinde:

 • descrierea materialelor care se folosesc;
 • fisele tehnice ale materialelor particulare pe care le alege muncitorul;
 • calculul necesarului de materiale;
 • modul de croire si elementele croite necesare;
 • descrierea modului de verificare a conditiilor de mediu si a calitatii suportului;
 • descrierea etapelor de montaj, inclusiv etapele de executare efectiva a montajului pardoselii (functie de modelul ales);
 • planse/desene aratand etapele de montaj (de unde se incepe montajul si cum se continua acesta in pasi);
 • plansa/desenul modelului final.

Toate plansele/desenele se vor face la scara.

Pentru examinarea practica constand din executarea modelului ales, muncitorul isi va aduce:

 • toate uneltele, masinile si dispozitivele necesare;
 • toate materialele (alese) necesare.

Fundatia va pune la dispozitie:

 • suportul pe care se va executa montajul, a carui schita se va preda muncitorului impreuna cu tema proiectului;
 • Masinile de taiere cu masa de lucru, in cazul nostru Maffel Erika 60 (bineinteles, acestea referindu-se la examinarea parchetarilor).

Promovarea examenului impune obtinerea notei minime 5 atat la examenul teoretic, cat si la cel practic (NU obtinerea mediei 5.00!).

Notarea examenului practic va consta din:

 • nota pentru proiectul predat;
 • nota pentru executie.

Nota pentru executie este compusa din notarea:

 • modului de organizare a executiei, ordinea si curatenia in timpul executiei, modul de debitare a elementelor modelului si comportamentul general al muncitorului in timpul executiei (toate insumate si calculata media);
 • conformitatii dimensiunilor modelului si a elementelor constituitive cu proiectul;
 • perfectiunii imbinarilor intre elementele modelului (inexistenta rosturilor);
 • modului de finisare – slefuirea si finisarea parchetului, respectiv executia sudurilor si etanseizarilor covorului pvc sau/si a linoleumului;
 • aspectul general al lucrarii.

Examinarea va fi facuta de o comisie compusa din:

 • un expert – din Germania;
 • un professor – din Germania;
 • un muncitor atestat – din Romania;
 • alti membri eventual impusi de legislatia romana.

Muncitorii inscrisi vor primi pana la data de 2 aprilie 2012 un exemplar din Manualul montatorului de pardoseli (autori: Karl Remmert, Josef Heller, Horst Spang, dr. Jorn Haferkorn) tradus in limba romana.

Muncitorii inscrisi pentru evaluare si atestare profesionala vor beneficia de o sesiune de pregatire care se va desfasura in perioada 13 – 18 februarie 2012, la sediul Scolii de meserii a Fundatiei Dr. Iuga de Saliste, din Brasov, str. Scolii, nr. 11.